Firma COMMATEL je již od roku 1994 výhradním dovozcem materiálů ARBOCEL a VIATOP firmy J. Rettenmaier & Sohne pro Českou republiku a Slovensko. Jedná se o celulózová vlákna a celulózový granulát, které mají široké uplatnění v oblasti silničního stavitelství.

V oblasti stavby asfaltových vozovek jsou Arbocel a Viatop vhodné především pro:

AKM v řezu
AKM v řezu

  • výrobu asfaltového koberce mastixového (AKM)
  • pro výrobu drenážních a protihlukových koberců

Funkce:

  • jako nosič pojiva umožňuje zvýšení obsahu asfaltu v obalované směsi a tím prodloužení doby životnosti asfaltových krytů
  • stabilizátor asfaltové směsi
  • zlepšení zpracovatelnosti směsi při pokládce

Firma je dále výhradním dovozcem elastomery zlepšeného asfaltového roztoku (tmelu) DILAPLAST R®. Jedná se o výrobek švýcarské firmy C.T.W. – Strassenbaustoffe a.g.